zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Vruchtwaterpunctie

Inhoud

Een vruchtwaterpunctie (medische term, amniocentese) is een vorm van prenataal onderzoek waarbij een beetje vruchtwater van een zwangere vrouw wordt afgenomen voor onderzoek. Met een vruchtwaterpunctie kan onderzocht worden of het ongeboren kind een chromosoomafwijking, een DNA afwijking of een stofwisselingsstoornis heeft.

Redenen voor vruchtwaterpunctie

 • Uit eerder uitgevoerde combinatietest is als uitslag een verhoogd risico op chromosomale afwijkingen van de foetus verkregen.
 • Neuralebuisdefect (open rug) van de foetus.
 • Longrijpheid kan worden onderzocht door bepaling van de lecithine/sfingomyeline-ratio.
 • Resusantagonisme van de foetus t.o.v. de moeder.
 • Slechts ter vermindering van hoeveelheid vruchtwater bij te veel vruchtwater (polyhydramnion).
 • Als de moeder 36 jaar of ouder is.

Het onderzoek

Een vruchtwaterpunctie kan na 16 weken zwangerschap tot aan de uitgerekende datum. Bij het onderzoek wordt met een holle naald door de buikwand, met behulp van een echo-apparaat, de vruchtzak aangeprikt en circa 15-20 milliliter vruchtwater opgezogen. Dit kan gebeuren onder al dan niet lokale verdoving. In het vruchtwater zitten lichaamscellen en eiwitten van het ongeboren kind door het onderzoek van deze cellen en eiwitten kan vastgesteld worden of het ongeboren kind bepaalde afwijkingen heeft.

Risico's

Een vruchtwaterpunctie is niet zonder risico's, er bestaat een (zeer kleine) kans op:

 • Verlies van bloed of vruchtwater;
 • Infectie;
 • WeeĂ«nactiviteit;
 • Miskraam (kans op een miskraam is ongeveer 0,3 procent).


Voordeel van een vruchtwaterpunctie ten opzichte van een vlokkentest is dat het risico op een miskraam kleiner is en dat ook een neuralebuisdefect kan worden opgespoord of uitgesloten. Ook kan er een uitspraak met 100% zekerheid worden gedaan, in tegenstelling tot de vlokkentest.

Voor- en nadelen van een vruchtwaterpunctie

Voordelen

 • In vergelijking met de vlokkentest is de kans op een onduidelijke uitslag van chromosoomonderzoek na vruchtwateronderzoek kleiner.
 • Bij beide onderzoeken is er een kans op een miskraam van drie tot vijf van de 1000 onderzoeken, maar bij de vruchtwaterpunctie is deze kans iets kleiner (ongeveer 3 van de 1000).
 • Het onderzoek kan met vrijwel absolute zekerheid uitwijzen of uw kind wel of niet een chromosoomafwijking heeft.

Nadelen

 • Een vruchtwaterpunctie brengt een kans op een miskraam met zich mee.
 • Het onderzoek vindt na de 16e week van de zwangerschap plaats. Dit betekent dat een eventuele zwangerschapsafbreking alleen nog kan plaatsvinden door het opwekken van een bevalling.