zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Pancreascarcinoom

Inhoud

Pancreascarcinoom, beter bekend als alvleesklierkanker komt niet heel veel voor maar het is wel een ernstige vorm van kanker omdat het vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt.

Elk jaar wordt in Nederland de diagnose 'alvleesklierkanker' bij ongeveer 1350 personen gesteld. De ziekte komt tweemaal zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om mensen ouder dan 60 jaar.

Alvleesklierkanker is een kwaadaardige tumor in de alvleesklier. Er bestaan verschillende soorten alvleesklierkanker, afhankelijk van het type weefsel waaruit de tumor ontstaat. De meest voorkomende soort is kanker van de alvleesklierbuisjes, het 'adenocarcinoom'. Een adenocarcinoom is een kwaadaardige tumor die gevormd wordt uit klierweefsel. In tweederde deel van de gevallen ontstaat deze tumor in de kop van de alvleesklier. Dit wordt een 'pancreaskopcarcinoom' genoemd.

Oorzaak

De oorzaak van alvleeskliercarcinoom is niet bekend. Wel spelen een aantal factoren mee die het risico verhogen op alvleesklierkanker:

 • roken;
 • chronische alvleesklierontsteking;
 • erfelijkheid speelt in 5 tot 10 % van de gevallen een rol.

Symptomen

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij patiënten met een pancreascarcinoom. Op het moment van diagnose hebben ongeveer 75% van de patiënten pijn. Uiteindelijk ontwikkelt meer dan 90% van de patiënten pijnklachten, die vaak ernstig en invaliderend van aard zijn.

Voordat klachten ontstaan is de tumor vaak al enige tijd aanwezig. Symptomen kunnen zijn:

 • minder eetlust
 • misselijkheid
 • zeurende pijn in de onderbuik of in de rug
 • verstoord ontlastingspatroon
 • gewichtsverlies
 • als de tumor de galwegen dichtdrukt kan er geelzucht optreden. De ontlasting is hierbij vaak lichtgekleurd en de urine is erg donker.


In een later stadium van de ziekte komen de volgende symptomen voor:

 • jeuk
 • braken
 • ernstige vermoeidheid
 • vetdiarree
 • darmbloedingen
 • darmafsluiting
 • vochtophoping in de buik.

Behandeling

De behandeling voor oncologische pijn is gebaseerd op de richtlijn van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) waarbij de eerste stap is het voorschrijven van non-opioide anagetica (paracetamol, NSAIDs), gevolgd door 'zwakke' opiaten (tramadol) en als laatste stap het voorschrijven van opiaten in oplopende dosering.

Het is belangrijk bekende bijwerkingen zoals obstipatie tijdig te voorkomen c.q. te behandelen. Vaak is de behandeling van alvleeskliercarcinoom palliatief (behandeling gericht op het zoveel mogelijk afremmen van de ziekte en de klachten te verminderen) omdat alvleeskliercarcinoom vaak wordt ontdekt als er al uitzaaiingen zijn. Genezing is dan niet meer mogelijk.

Behandelingen kunnen zijn:

 • een operatie: de tumor en het omringende weefsel wordt zoveel mogelijk verwijderd.
 • endoscopisch een buisje (stent of endoprothese) plaatsen: deze behandeling wordt toegepast als de galwegen worden dichtgedrukt door de tumor
 • radiotherapie: vaak wordt deze behandeling palliatief toegepast om de pijn te bestrijden
 • chemotherapie: om de groei van de tumor af te remmen
 • coeliascus ?block: om hevige pijn te bestrijden wordt met behulp van alcohol of een andere stof een zenuwknoop aangeprikt en lam gelegd. Dit wordt gedaan tijdens een operatie
 • pijnbestrijding.


De overlevingskansen met alvleesklierkanker zijn beperkt: 5 jaar na de diagnose leeft nog ongeveer 5% van de patiënten. Als een operatie mogelijk is stijgt dit getal naar 20%.