zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Bronchitis

Inhoud

Bronchitis is ontsteking van de bronchiën, oftewel de wat grotere luchtwegen tussen de luchtpijp of trachea en de longblaasjes of alveoli. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen acute en chronische bronchitis. Acute bronchitis ontstaat vaak na verkoudheid of griep. Chronische bronchitis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een slijmveroorzakende hoest gedurende drie maanden per jaar of in twee opeenvolgende jaren zonder dat een onderliggend ziekte de hoest kan verklaren. Mensen met chronische bronchitis hebben ook in uiteenlopende mate ademhalingsmoeilijkheden. Regelmatig hebben deze mensen infecties of ontstekingen in hun longen die hun ademhalingsmoeilijkheden verergeren. Chronische bronchitis kan gepaard gaan met chronische luchtwegobstructie (luchtwegvernauwing). Chronische bronchitis kan vaak samenhangen met astma of emfyseem en is daarom vaak lastig te onderscheiden van astma en emfyseem.

Chronische bronchitis is een vorm van bronchitis die niet meer overgaat en die voornamelijk veroorzaakt wordt door roken. Samen met longemfyseem valt dit onder de noemer Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).

Oorzaak bronchitis

Oorzaak van acute bronchitis
Acute bronchitis is meestal het gevolg van een virale infectie van de luchtwegen, bijvoorbeeld een griep of verkoudheid. Het komt dus vaker voor tijdens de wintermaanden. Zo?n acute bronchitis gaat meestal over binnen een paar dagen. Maar de ziekte veroorzaakt worden door een bacteriële infectie, waardoor de klachten langer aanhouden. Acute bronchitis kan ook veroorzaakt worden door blootstelling aan rook, chemicaliën of luchtvervuiling, die de longen kunnen irriteren.

Oorzaak van chronische bronchitis
Maar als je chronische bronchitis hebt, zijn je luchtpijptakken continu ontstoken. We spreken van chronische bronchitis van zodra de luchtpijpen drie maanden lang ontstoken zijn. Het roken van sigaretten is de belangrijkste oorzaak van chronische bronchitis. Door het roken geraken de wanden van de luchtwegen ontstoken. Blootstelling aan vervuilende stoffen kan ook leiden tot chronische bronchitis. Stadsinwoners hebben dus ook vaker last van chronische bronchitis. Chronische bronchitis kan ook voortkomen uit herhaaldelijke aanvallen van acute bronchitis.

Symptomen bronchitis

De klachten bij acute bronchitis beginnen meestal drie of vier dagen na een infectie van de luchtwegen. De symptomen bestaan meestal uit:

 • Hoesten in het begin kan je last hebben van een droge hoest (zonder slijm) , na een paar dagen kan er slijm uit de longen volgen. Dit slijm kan helder, geel of groen zijn. Soms zit er ook wat bloed in. Die hoest kan wekenlang aanslepen.
 • Vermoeidheid.
 • Kortademigheid.
 • Piepende ademhaling, vooral tijdens fysieke inspanningen.
 • Lichte koorts en rillingen. Een hoge koorts kan wijzen op longontsteking.
 • Pijn in de borstkas (brandend of beklemmend gevoel in de borstkas).
 • Heesheid.

Chronische bronchitis is bronchitis die steeds blijft terugkeren. Deze kan een hele tijd aanslepen. Symptomen van chronische bronchitis zijn:

 • Hoest die 's morgens en in vochtig weer erger wordt.
 • Buitensporig veel dik slijm.
 • Beklemmend gevoel in je borstkas.
 • Ademhalingsproblemen.
 • Frequente infecties van de luchtwegen (verkoudheden, griep, ?).

Besmettelijk?

Acute bronchitis wordt dus veroorzaakt door dezelfde virussen die verkoudheid en griep veroorzaken en is net zo besmettelijk. Neem dus je voorzorgsmaatregelen als je anderen niet wilt aansteken:

 • Bedek je mond en neus als je moet hoesten of niezen. Gebruik een papieren zakdoekje dat je meteen weggooit.
 • Was je handen vaak.
 • Deel geen bestek, glazen of andere voorwerpen met elkaar.

Chronische bronchitis daarentegen is niet besmettelijk.

Behandeling

De beste behandeling hangt af van de oorzaak. Bij bacteriële infecties heeft het geven van antibiotica zin. Hierbij moet dan rekening worden gehouden met de belangrijkste mogelijke verwekkers. De specifieke te geven middelen variëren dan ook sterk met de omstandigheden, met het land, en met mogelijke specifieke contra-indicaties van de patiënt (allergieën).

De verhoogde prikkelbaarheid van het slijmvlies kan worden behandeld door corticosteroïden te geven, meestal per inhalatie, soms oraal. Bij kortademigheid door luchtwegvernauwing kunnen luchtwegverwijders, meestal weer per inhalatie, nuttig zijn. Koorts bestrijden met paracetamol is medisch gezien niet nodig. Bij een duidelijke allergische component kunnen antihistaminica of mestceldegranulatieremmers worden ingezet.