zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Aften

Inhoud

Aften zijn pijnlijke zweertjes van het mondslijmvlies, die veelal voor het eerst ontstaan omstreeks de puberteit en die de neiging hebben om vaak terug te komen. Aften komen bij ongeveer 20% van de bevolking voor. De meeste mensen hebben slechts af en toe wat ongemak van kleine pijnlijke zweertjes, die na 1 tot 2 weken weer spontaan genezen. Sommigen hebben echter vaak terugkerende, grote en zeer pijnlijke zweren in de mond. Bij het ontstaan van aften spelen waarschijnlijk verschillende factoren een rol. Bij ongeveer 10% van de mensen met aften wordt een oorzaak gevonden. In alle andere gevallen kan de aandoening zo nodig worden behandeld, maar niet definitief worden genezen.

Symptomen

Een pijnlijk plekje in de mond met een rode hof en een wittige of grijzige laag. Als deze laag afgewreven wordt ontstaat een bloeding.

De zweertjes bevinden zich op het niet verhoornende plaveiselepitheel van de mond: de binnenzijde van de wangen, de omslagplooi (hierin heeft een afte vaak een lintvormig aspect), de mondbodem en in mindere mate op de tong en het weke verhemelte vanachter in de mond.

Oorzaak

De oorzaak van aften of R.O.U. is nog niet duidelijk. Er is een aantal predisponerende factoren zoals letsel van de mond, stoppen met roken, angst en stress, overgevoeligheid voor bepaalde voedingsbestanddelen (bijvoorbeeld benzoëzuur), hormonale veranderingen ten gevolge van de menstruele cyclus. Echter het bewijs voor de verschillende factoren is niet altijd even sterk, maar het fabeltje dat dit ook door vitaminetekort komt, is niet waar.

Het schuimmiddel in tandpasta (natriumlaurylsulfaat - SLS) kan aften veroorzaken. Echter, sommige studies vinden geen verband tussen SLS in tandpasta en aften.

Soorten

Aften kunnen in drie soorten worden ingedeeld:

  • kleine afte: (meest voorkomende) 3-8mm groot, gemiddeld 4-5mm. Wordt niet groter dan 1 cm. Geneest zonder litteken binnen 10 tot 14 dagen.
  • grote afte: groter dan 1 cm. Geneest met litteken meestal na 6 tot 8 weken Er zijn uitzondelijke gevallen bekend dat er na 6-12 maanden pas genezing optreedt. Zeer pijnlijk.
  • herpetiforme afte: heeft meestal niet met herpes te maken. Komt met vele tegelijk voor, soms zelfs met 100 tegelijk. Heel pijnlijk. Situeert zich ook op het zachte gehemelte, een plaats die anders minder gevoelig is voor aften. Kleiner dan 1 cm, geneest zonder littekens na 10 tot 14 dagen. We spreken dan van Stomatitis aphthosa. De oorzaak kan een coxsackievirus of een herpesinfectie zijn.

Voorkomen

10 tot 20% van de bevolking voldoet aan het criterium van recidiverende orale ulceraties. 56% hiervan is vrouw. Meestal betreft het de jongere volwassenen van 20 tot 40 jaar die hier last van hebben. De aften kunnen 2 à 3 keer per jaar terugkomen. De praktijk leert echter ook dat sommige personen aanhoudend met aften worden geconfronteerd. Ondanks de hoge prevalentie hebben slechts weinigen er veel last van.