zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio

ARBOANDERS

Albert Einsteinweg 4/A
8501XE, JOURE
Telefoon: 0513-637798
meer info >>
21.3Km

ARGEZ ARBO & ADVIES

Bokslee 6
8447CN, HEERENVEEN
Telefoon: 0513-645504
meer info >>
24.1Km

ARDENTE

Agorabaan 11
8224JS, LELYSTAD
Telefoon: 0320-223150
meer info >>
33.7Km

RE-ON BV

Reaalhof 134
8232VS, LELYSTAD
Telefoon: 0320-211560
meer info >>
34.3Km


Arbodienst informatie

Een arbodienst helpt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. Een arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van:

  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimbegeleiding
  • reïntegratiebegeleiding
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Meerdere arbodiensten

Er bestaan vele arbodiensten, dit zijn commerciële bedrijven zonder enige relatie met de Nederlandse overheid. Een werkgever kan een arbodienst inhuren, maar dat is geen verplichting.

Invulling aan verzuimbeleid

Met de invoering van nieuwe wetgeving op 1 juli 2005 zijn er drie varianten voor werkgevers om invulling te geven aan preventie -en verzuimbeleid.

  • De werkgever kan ervoor kiezen externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren, in samenwerking met eigen medewerkers die als deskundige bepaalde taken uitvoeren.
  • De werkgever kan ervoor kiezen om een interne arbodienst in te stellen.
  • De werkgever kan een contract met een externe arbodienst afsluiten.

Indien de werkgever besluit de arbodienstverlening zelf vorm te gaan geven moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet instemming zijn van de werknemers, via de cao of via de vertegenwoordiging van werknemers (OR of Personeelsvertegenwoordiger (PVT))
  • De werkgever dient voor de beoordeling/toetsing van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een gecertificeerde deskundige in te schakelen
  • De werkgever dient altijd voor de (ziekte)verzuimbegeleiding van zijn werknemers, het arbeidsomstandighedenspreekuur, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuringen, een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen.

Uit de uitspraak van het Europese Hof blijkt ook dat bij preventietaken, met name de toetsing van de RI&E, de werkgever eerst dient te kijken of er een interne deskundige beschikbaar is. Als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de werkgever en de vakbonden, OR of PVT over de invulling van de maatwerkregeling met betrekking tot de toetsing van de RIE, moet de werkgever een arbodienst inschakelen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een arbodienst die zich specifiek richt op het bedrijf.