zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Arbodienst >> Almere
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio

BURO MODULOR

Nienke van Hichtumstraat 4
1321JN, ALMERE
Telefoon: 036-5367094
meer info >>
2.5Km

REMEDI

Dijkmeent 32
1357EB, ALMERE
Telefoon: 06-47645388
meer info >>
3.8Km

HEALTH-WORKS

Kerkstraat 13
1404HE, BUSSUM
Telefoon: 035-7852212
meer info >>
10.9Km

MARSDEN CONSULTANCY

Van Lenneplaan 6/A
1217NC, HILVERSUM
Telefoon: 035-6233910
meer info >>
15.9Km

BVAC

Gravenland 20
1111SM, DIEMEN
Telefoon: 020-6007361
meer info >>
16.8Km


Arbodienst informatie

Een arbodienst helpt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. Een arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van:

  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimbegeleiding
  • reïntegratiebegeleiding
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Meerdere arbodiensten

Er bestaan vele arbodiensten, dit zijn commerciële bedrijven zonder enige relatie met de Nederlandse overheid. Een werkgever kan een arbodienst inhuren, maar dat is geen verplichting.

Invulling aan verzuimbeleid

Met de invoering van nieuwe wetgeving op 1 juli 2005 zijn er drie varianten voor werkgevers om invulling te geven aan preventie -en verzuimbeleid.

  • De werkgever kan ervoor kiezen externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren, in samenwerking met eigen medewerkers die als deskundige bepaalde taken uitvoeren.
  • De werkgever kan ervoor kiezen om een interne arbodienst in te stellen.
  • De werkgever kan een contract met een externe arbodienst afsluiten.

Indien de werkgever besluit de arbodienstverlening zelf vorm te gaan geven moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet instemming zijn van de werknemers, via de cao of via de vertegenwoordiging van werknemers (OR of Personeelsvertegenwoordiger (PVT))
  • De werkgever dient voor de beoordeling/toetsing van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een gecertificeerde deskundige in te schakelen
  • De werkgever dient altijd voor de (ziekte)verzuimbegeleiding van zijn werknemers, het arbeidsomstandighedenspreekuur, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuringen, een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen.

Uit de uitspraak van het Europese Hof blijkt ook dat bij preventietaken, met name de toetsing van de RI&E, de werkgever eerst dient te kijken of er een interne deskundige beschikbaar is. Als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de werkgever en de vakbonden, OR of PVT over de invulling van de maatwerkregeling met betrekking tot de toetsing van de RIE, moet de werkgever een arbodienst inschakelen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een arbodienst die zich specifiek richt op het bedrijf.