zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Esomeprazol Jubilant 40 mg maagsapresistente tabletten

Registratienummer

RVG 111062

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ESOMEPRAZOL MAGNESIUM 3-WATER
SAMENSTELLING
ESOMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLMONOSTEARAAT (E 471)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
HYPROMELLOSEFTALAAT
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 400
MACROGOL 6000
MAGNESIUMOXIDE, LICHT (E 530)
MAƏSZETMEEL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON K 90 (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE, GEHYDRATEERD (E 551)
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)