zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azyter 15 mg/g, oogdruppels,oplossing

Registratienummer

RVG 34031

Farmaceutische vorm

Oogdruppels, oplossing

Toedieningsweg

Oculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZITROMYCINE 2-WATER
SAMENSTELLING
AZITROMYCINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)