zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Avalsan 320 mg filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 103948

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

VALSARTAN

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE BRUIN (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 4000
MAGNESIUMCARBONAAT, ZWAAR (E 504 (II))
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POVIDON K 25 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SORBITOL (D-)(E 420)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)