zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol/chloortalidon Sandoz 100/25 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 17036

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL
CHLOORTALIDON

Hulpstof(fen)

HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAGNESIUMSUBCARBONAAT (E 504 II)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)