zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Anafranil Retard 75 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Registratienummer

RVG 09857

Farmaceutische vorm

Tablet met gereguleerde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CLOMIPRAMINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CALCIUMSTEARAAT (E 470A)
CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHYLMETHACRYLAAT (2:1)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOLGLYCEROLHYDROXYSTEARAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)