zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

AmBisome liposomale amfotericine B 50 mg poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 15610

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMFOTERICINE B

Hulpstof(fen)

CHOLESTEROL
DISODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE (RI)
DISTEAROYLFOSFATIDYLGLYCEROL
HYDROGENATED SOY PHOSPHATIDYLCHOLINE (RI)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
TOCOFEROL, DL-ALFA (E 307)
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)