zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

A. Vogel Carduus marianus ø

Registratienummer

RVH 80263

Farmaceutische vorm

Druppels voor oraal gebruik, oplossing

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CARDUUS MARIANUS

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)