zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Netvlies(slag)ader (centrale) verstopping

Het netvlies krijgt voedingsstoffen en zuurstof vanuit de hoofdslagader. Afvalstoffen en zuurstofarm bloed worden afgevoerd door de hoofdader, ook wel stamvene genoemd.
In de ogen kunnen grofweg drie verschillende soorten stoornissen in de bloedsomloop optreden:

De slagaders in het netvlies kunnen verstopt raken.
Hierdoor ontstaan stoornissen van het gezichtsvermogen, soms alleen vlekjes, maar soms zelfs totale blindheid, van één oog. De schade is doorgaans hooguit gedeeltelijk omkeerbaar. Vaak treedt dit fenomeen op door bloedpropjes die stroomopwaarts losschieten, bijvoorbeeld uit de halsslagader.

De aders in het netvlies kunnen verstopt raken.
Wanneer de hoofdader verstopt raakt (veneuze stamocclusie), vermindert de doorbloeding van het netvlies. Het netvlies krijgt hierdoor te weinig zuurstof en voedingsstoffen aangevoerd. Ook ontstaan er in het hele netvlies bloedingen en lekt er vocht uit de bloedvaten in het netvlies. Dit is een gevaarlijke situatie. Het netvlies kan niet lang zonder zuurstof. Er ontstaat meestal plotseling blindheid.

Atherosclerose in de slagadertak
De oogzenuw kan zuurstoftekort oplopen door atherosclerose in de slagadertak die deze zenuw van bloed voorziet. Men noemt dit een aion, wat staat voor anterieure ischemische opticusneuropathie. Letterlijk vertaald betekent dit: aantasting van het voorste deel van de oogzenuw door zuurstoftekort. Het gezichtsvermogen gaat door deze aandoening langzaam of plotseling achteruit, soms alleen in een gedeelte van het gezichtsveld. De kans op herstel is helaas klein.

Behandeling

Er wordt vaak onmiddellijk overgegaan tot behandeling in een poging de verstopping van de netvliesslagader op te heffen. Behandeling heeft echter zelden effect.

  • De druk in het oog kan worden verlaagd door de gesloten oogleden af en toe met de vingers te masseren.
  • Een andere mogelijkheid om de druk in het oog te verlagen, is een behandeling die bekendstaat als 'paracentese' van de voorste oogkamer. Bij deze behandeling wordt het oog met oogdruppels verdoofd en wordt vervolgens een naald in de voorste oogkamer geplaatst om een kleine hoeveelheid vocht af te voeren, waardoor de druk in het oog snel afneemt.

Wanneer de druk in het oog door massage of paracentese wordt verlaagd, kan een bloedstolsel of andere embolus losraken en in een kleinere vertakking van het bloedvat terechtkomen. Hierdoor wordt het gedeelte van het netvlies dat schade ondervindt kleiner. Er bestaat geen algemeen geaccepteerde behandeling met geneesmiddelen.