zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Manie

Een manie is een ernstige stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door heftige gemoedsbewegingen. Ze gaat gepaard met overmatige vreugde, boosheid, hyperactiviteit en impulsiviteit en een sterke ongeremdheid in tal van psychische functies. Een manie is gewoonlijk een uiting van een bipolaire stoornis. Een lichte vorm van manie wordt hypomanie genoemd.

Kenmerken manische episode

Een manische episode is een stemmingsstoornis gekenmerkt door minstens één week van abnormale en voortdurende verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, en minstens drie van volgende kenmerken:

  • overdreven vergroot gevoel van eigenwaarde
  • afgenomen behoefte aan slaap
  • toegenomen spraakzaamheid
  • gedachtevlucht
  • verhoogde afleidbaarheid
  • toegenomen activiteit en opwinding
  • overmatig bezig zijn met aangename activiteiten

Behandeling

Zorg voor regelmaat en structuur in uw leven. Licht mensen in uw omgeving in. Als u merkt dat uw stemming (geleidelijk) verandert, als u erg opgewekt of juist erg somber wordt, neem dan contact op met uw huisarts.

Tijdens een manische of depressieve periode is de behandeling gericht op het zo snel mogelijk wegnemen of verminderen van depressieve of manische verschijnselen. Door medicijnen te gebruiken en voldoende rust en structuur in te bouwen nemen de depressieve of manische verschijnselen meestal snel af.
Het van groot belang dat iemand kennis opbouwt over de verschijnselen van een manisch-depressieve stoornis en die bij zichzelf leert herkennen.

Psycho-educatie, zelfzorg (ook wel selfmanagement genoemd), psychotherapie en andere therapieën hebben tot doel dat iemand leert leven met de aandoening en zo min mogelijk kans loopt opnieuw manisch of depressief te worden. Hulp en steun van anderen zijn daarbij onontbeerlijk.