zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Haptotherapie >> Kraggenburg
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio

NOORDEN HAPTOTHERAPIEPRAKTIJK HET

Straatweg 45
8535WG, FOLLEGA
Telefoon: 06-30320950
meer info >>
12.5Km

VELLINGA FYSIO- & MANUEEL THERAPIE HEERENVEEN

Schoterplein 24
8448RP, HEERENVEEN
Telefoon: 0513-629399
meer info >>
25.2Km

PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE

Melisse 58
8252DJ, DRONTEN
Telefoon: 038-3329901
meer info >>
28.8Km

PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE

Stationsstraat 24
8601GE, SNEEK
Telefoon: 0515-431686
meer info >>
30.1Km

SCHLAMAN HAPTOTHERAPIE LELYSTAD L J J

Lommerrijk 15
8241AZ, LELYSTAD
Telefoon: 06-10990593
meer info >>
33.6Km


Haptotherapie informatie

Inhoud

Een haptotherapeut is een specialist op het gebied van het gevoelsleven van de mens en het functioneren van de mens als sociaal wezen (wat er gebeurt in contact met andere mensen).
Haptotherapie kan daarom in het algemeen van waarde zijn als je niet lekker in je vel zit en/of als het contact met de ander(en) niet lekker loopt. Symptomen van dergelijke problemen kunnen zich zowel lichamelijk, als psychisch openbaren.
Haptotherapeuten werken veelal zelfstandig in een praktijk, maar kunnen ook werkzaam zijn in gezondheidszorginstellingen zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra en psychiatrische ziekenhuizen.
Soms treedt de haptotherapeut op als co-behandelaar samen met bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater.

Om naar een haptotherapeut te gaan is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Indicaties

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten worden we vaak belemmerd in ons dagelijkse doen en laten. Meestal vinden we dit vervelend en willen we daarom zo snel mogelijk weer van de belemmering af. De verleiding is dan groot om de klacht te bestrijden en niet naar de oorzaak van de klacht te zoeken. Zo kunnen we klachten uit ons bewustzijn verbannen, of dagelijks een of meer pillen slikken. Dikwijls houden we het op die manier nog wel een poosje vol, soms zelfs een heel leven. Het leven verliest dan vaak (voor een deel) zijn kleur en wordt over-leven.
Als je lichamelijke en/of geestelijke klachten ook als een mogelijk symptoom kunt zien, van een onderliggende oorzaak, dan kun je kijken wat er is te doen om je lichaam en geest weer vrij te maken. Vrij om jezelf tot uitdrukking te brengen, vrij om te accepteren wat er op je pad komt en vrij om van het leven te genieten.
Omdat ieder mens uniek is, reageert een ieder op zijn eigen wijze op de uitdagingen in zijn of haar leven. Toch zijn een aantal specifieke klachten en gebieden te noemen, waar haptotherapie een bijdrage aan verheldering, ontwikkeling en herstel zou kunnen bieden.
Klachten van lichamelijke aard; chronische pijn (nek- en rugklachten), spierverkrampingen, buikklachten, maagklachten, hoge bloeddruk, hyperventilatie.
Klachten van geestelijke aard: onzekerheid, nervositeit, angst, onrust, neerslachtigheid, eet- en slaapstoornissen.
Vragen of problemen op het gebied van:

  • Herkennen en uiten van gevoelens
  • Negatief lichaamsbeeld / zelfbeeld
  • Voelen en stellen van grenzen
  • Lichamelijke en/of geestelijke overbelasting
  • Stress, overspannenheid of burn-out
  • Relatie, werk of gezin
  • Verlies, handicap of trauma
  • Nabijheid en intimiteit
  • Persoonlijke ontwikkeling en zingeving

Kwaliteit

Sinds 1993 is de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) , de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde haptotherapeuten , actief. De VVH hanteert het keurmerk "GZ-Haptotherapeut" en staat garant voor de kwaliteit van de beroepsbeoefening van de bij haar geregistreerde leden.
GZ-Haptotherapeuten hebben een HBO/WO opleiding in de gezondheidszorg/welzijnszorg gevolgd en hebben daarna een geaccrediteerde vervolgopleiding Haptotherapie afgerond. Daarnaast beschikken zij over medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Op grond van hun registratie gelden voor GZ-Haptotherapeuten verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkvoering en nascholing.
Haptotherapie wordt (h)erkend binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en bij de Nederlandse zorgverzekeraars.

Gang van zaken

Voorafgaande aan de therapie stelt de GZ-Haptotherapeut in samenspraak met de cliënt de hulpvraag vast. Dit gebeurt onder meer door een intake-gesprek, alsmede door te ervaren hoe het contact tussen therapeut en cliënt in bepaalde situaties verloopt en wat dit contact over en weer teweeg brengt. Indien duidelijk is dat de hulpvraag valt binnen het competentiegebied van de Haptotherapie en er tevens geen sprake is van contra-indicaties [1], worden eerst een drietal afspraken gemaakt.
Tijdens deze drie afspraken kan de cliënt nader kennis maken met de haptotherapie [2] en de haptotherapeut, en tevens de eerste ervaringen opdoen met betrekking tot de relatie tussen zijn of haar hulpvraag en de wijze waarop hij of zij met zichzelf omgaat en in het leven staat.
In vervolg hierop worden de eerste drie ontmoetingen geëvalueerd en bepalen therapeut en cliënt in gezamenlijkheid of haptotherapie passend en wenselijk is.

1 In geval de hulpvraag buiten het competentiegebied van de haptotherapie valt, of in geval van contra-indicaties, zal de GZ-Haptotherapeut gericht doorverwijzen.
2 Een belangrijk startpunt in de haptotherapie is dat de therapeut de cliënt (opnieuw) in contact brengt met zijn of haar voelende (haptische) vermogens. Omdat gevoel zich manifesteert in het lichaam, gebeurt dit vaak door middel van directe aanraking, waarbij de cliënt op een behandelbank zit of ligt. Indien de aanraking, bijvoorbeeld tegen de achtergrond van (mogelijke) trauma?s, bij een specifieke cliënt niet is geïndiceerd, biedt de haptotherapeut andere gevoelservaringen aan, bijvoorbeeld door te werken met materialen.

Haptonomie en Haptotherapie

Haptonomie is een menswetenschap en begeeft zich op het terrein van het menselijk gevoelsleven en het menselijke contact. De Haptonomie geeft ons onder andere het inzicht dat een mens naast rationele bevestiging (je doet het goed), tevens affectieve bevestiging (je bent goed zoals je bent) nodig heeft, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd en evenwichtig persoon met voldoende basiszekerheid en ? veiligheid. Dit stelt hem in staat om op eigen benen en in overeenstemming met wie hij is in contact te staan met de wereld om hem heen. Binnen deze context is de mens in staat om zichzelf te ontplooien en zin te geven aan zijn bestaan en aan de wereld om hem heen (zingeving).

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie. Bij haptotherapie speelt het herstellen c.q. ontwikkelen van het affectieve vermogen van de mens een centrale rol. Waar in de ontwikkeling van de cliënt geen, onvoldoende of niet-passende affectieve bevestiging heeft plaatsgevonden, zal de eigen beleving vaak hebben plaatsgemaakt voor aangeleerd of aangepast gedrag. De haptotherapeut biedt door, afhankelijk van wat zich aandient, de cliënt te ondersteunen, aan te spreken, uit te nodigen of te activeren, hem de mogelijkheid om de in aanleg aanwezige haptische vermogens (opnieuw) te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor kan opnieuw ruimte ontstaan voor de eigenheid en authenticiteit van de cliënt. Uiteindelijk is het doel dat de cliënt kan beschikken over zijn gevoel en dit kan integreren in zijn bestaan. Haptotherapie wordt daarom gekenmerkt door een bevestigende ontmoetingsbereidheid van de therapeut.