zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio

DIAGNOSTISCH CENTRUM HEERHUGOWAARD MEDISCH CENTRUM ALKMAAR

Stationsplein 49
1703WD, HEERHUGOWAARD
Telefoon: 072-5482020
meer info >>
12.7Km

CENTRUM OOSTERWAL

Comeniusstraat 3
1817MS, ALKMAAR
Telefoon: 072-5157744
meer info >>
16.2Km

MEDISCH CENTRUM ALKMAAR

Wilhelminalaan 12
1815JD, ALKMAAR
Telefoon: 072-5484444
meer info >>
17.9Km

GEMINI ZIEKENHUIS

Huisduinerweg 3
1782GZ, DEN HELDER
Telefoon: 0223-696969
meer info >>
19.7Km

WESTFRIESGASTHUIS POLIKLINIEK

Maelsonstraat 3
1624NP, HOORN (NH)
Telefoon: 0229-257257
meer info >>
22.7Km


Artsen Specialisten informatie

In Nederland mag sinds de vervanging van de Wet Uitoefening Geneeskunst (1865) door de Wet BIG iedereen geneeskunde bedrijven. Er zijn wel zgn. voorbehouden handelingen die alleen door medisch geschoold personeel mogen worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn opereren en injecteren.

In Nederland is "arts" een beschermde titel, die pas kan worden verkregen na een academische studie en het afleggen van het artsexamen. Om zijn beroep te mogen uitoefenen moet een arts zijn ingeschreven in het BIG-register.

Om het beroep te mogen uitoefenen is registratie in het BIG-register geen voorwaarde, wel om de titel te mogen voeren. Immers is het bedrijven van geneeskunst vrijgegeven, behalve 13 voorbehouden handelingen (art. 36 wet BIG)
Verschillende hoofdstromen na de basisopleiding arts zijn in Nederland:
- huisarts en verpleeghuisarts
- ziekenhuisspecialist (Zie geneeskunde voor een lijst met specialismen)
- sociaalgeneeskundigen
- sportarts
- wetenschappelijk onderzoeker

De sociaalgeneeskundigen deelt men in Nederland verder in drie groepen in:
- arts voor arbeid en gezondheid; titel Bedrijfsarts
- arts voor verzekeringsgeneeskunde; titel Verzekeringsarts
- arts voor maatschappij en gezondheid; hieronder vallen forensisch geneeskundige, arts tuberculosebestrijding, jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, indicerende artsen en medisch milieukundigen.

Hierbij wordt gedeeltelijk de Angelsaksische indeling van Community Medicine en Occupational Medicine gevolgd. Deze groep artsen wordt vaak gevonden bij de (semi-)overheid in het kader van public health, maar ook als medisch adviseur bij verzekeringen en in allerlei management- en beleidsfuncties.

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Niet opgenomen zijn onder andere gezondheidswerkers zoals ergotherapeuten, logopedisten en dietisten. Hiervoor geldt het Besluit dietist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Ook beoefenaars van alternatieve geneeswijzen worden niet in het BIG-register geregistreerd.

Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Behalve artsspecialisten zijn personen die in het BIG-register zijn ingeschreven op dit moment niet verplicht zijn of haar niveau van kennis en vaardigheden op peil te moeten houden om ingeschreven te kunnen blijven. Sinds 1 januari 2009 is het ook voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten verplicht om eens in de vijf jaar aan te tonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden.

Het BIG-inschrijfnummer wat iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer.