zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Seretide Volumatic 25/250 Inhalator CFK-vrij, aërosol, suspensie 25 microgram/250 microgram/dosis

Registratienummer

RVG 33307

Farmaceutische vorm

Aërosol, suspensie

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FLUTICASONPROPIONAAT
SALMETEROLXINAFOAAT
SALMETEROL

Hulpstof(fen)

NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)