zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Levetiracetam FGX 750 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 108521

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

LEVETIRACETAM

Hulpstof(fen)

CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZONNEGEEL FCF ALUMINIUMLAK (E 110)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)