zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Ketoprofen Actavis Retard 200 mg, capsules met gereguleerde afgifte

Registratienummer

RVG 16417=15063

Farmaceutische vorm

Capsule met verlengde afgifte, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

KETOPROFEN

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)