zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Kaliumlosartan/Hydrochloorthiazide Actavis 100/12,5 mg

Registratienummer

RVG 108971

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HYDROCHLOORTHIAZIDE
LOSARTAN KALIUM
SAMENSTELLING
LOSARTAN

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)
POVIDON K 30 (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)