zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Imigran 20 Neusspray, neusspray 20 mg/dosis

Registratienummer

RVG 19470

Farmaceutische vorm

Neusspray, oplossing

Toedieningsweg

Nasaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SUMATRIPTANHEMISULFAAT
SUMATRIPTAN

Hulpstof(fen)

DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZWAVELZUUR (E 513)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)