zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gyno-Daktarin-1 capsule voor vaginaal gebruik 1200 mg, capsules voor vaginaal gebruik

Registratienummer

RVG 33486//10634

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Vaginaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

MICONAZOLNITRAAT

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)