zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Glucose 10%, oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 51662

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GLUCOSE 1-WATER
GLUCOSE 0-WATER

Hulpstof(fen)

WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)