zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gliclazide 80 PCH, tabletten met gereguleerde afgifte 80 mg

Registratienummer

RVG 15739=56872

Farmaceutische vorm

Tablet met gereguleerde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GLICLAZIDE

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)