zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Glicacon 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Registratienummer

RVG 111894

Farmaceutische vorm

Tablet met gereguleerde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GLICLAZIDE

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
HYPROMELLOSE (Release controlling polymer)(E 464)
HYPROMELLOSE (Release controlling polymer)(E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)