zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gammanorm 165 mg/ml, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 30505

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HUMAAN, NORMAAL IMMUNOGLOBULINE

Hulpstof(fen)

GLYCINE (E 640)
NATRIUMACETAAT 0-WATER (E 262)
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)