zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

GammaQuin, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 16941

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intramusculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HUMAAN, NORMAAL IMMUNOGLOBULINE

Hulpstof(fen)

GLYCINE (E 640)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)