zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

GAMMAGARD S/D 5,0 g, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 17033

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HUMAAN, NORMAAL IMMUNOGLOBULINE VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK

Hulpstof(fen)

GLUCOSE 1-WATER
GLYCINE (E 640)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)