zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azzalure, 10 Speywood-eenheden/0,05ml, poeder voor oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 106065

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intramusculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXINE TYPE A HAEMAGGLUTININECOMPLEX

Hulpstof(fen)

HUMAAN SERUMALBUMINE
LACTOSE 1-WATER

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)