zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azitromycine 500 mg Teva, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 28934

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZITROMYCINE 2-WATER
SAMENSTELLING
AZITROMYCINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)