zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azitromycine 500 PCH,filmomhulde tabletten 500 mg

Registratienummer

RVG 28932

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZITROMYCINE 1-WATER
AZITROMYCINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMLAURILSULFAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STARCH, PREGELATINISED (NOT FROM WHEAT STARCH)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)