zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azitromycine 250 PCH, flimomhulde tabletten 250 mg

Registratienummer

RVG 28931

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZITROMYCINE 1-WATER
AZITROMYCINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMLAURILSULFAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STARCH, PREGELATINISED (NOT FROM WHEAT STARCH)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)