zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azelastin-POS, 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing

Registratienummer

RVG 106263

Farmaceutische vorm

Oogdruppels, oplossing

Toedieningsweg

Oculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZELASTINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
AZELASTINE

Hulpstof(fen)

BENZALKONIUMCHLORIDE
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
HYPROMELLOSE (E 464)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SORBITOL (D-)(E 420)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)