zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azathioprine PCH, poeder voor oplossing voor injectie 50 mg

Registratienummer

RVG 10466

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZATHIOPRINE NATRIUM
AZATHIOPRINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)