zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azathioprine Mylan 50 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 24722

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZATHIOPRINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE (E 464)
MANNITOL (D-) (E 421)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POVIDON K 25 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)