zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azaron, crème 20 mg/g

Registratienummer

RVG 00091

Farmaceutische vorm

Crème

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 september 2007]

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

TRIPELENNAMINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
TRIPELENNAMINE

Hulpstof(fen)

CETOSTEARYLALCOHOL
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
POLYSORBAAT, Type onbekend
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
VASELINE, WIT
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)