zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azaron Stick, stift 20 mg/g

Registratienummer

RVG 09229

Farmaceutische vorm

Huidstift

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 september 2007]

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

TRIPELENNAMINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

NATRIUMSTEARAAT (E 470A)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)