zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Azafalk 75 mg filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 107494

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AZATHIOPRINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD
POVIDON K 25 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)