zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Axid 150, capsules 150 mg

Registratienummer

RVG 12364

Farmaceutische vorm

Capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NIZATIDINE

Hulpstof(fen)

DIMETICON (E 900)
GELATINE
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
STARCH, PREGELATINISED (NOT FROM WHEAT STARCH)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)