zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Axanum 81 mg/20 mg, harde capsules

Registratienummer

RVG 107516

Farmaceutische vorm

Capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACETYLSALICYLZUUR
ESOMEPRAZOL MAGNESIUM 3-WATER
SAMENSTELLING
ESOMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
GELATINE
GLYCEROLMONOSTEARAAT 40-55 (E 471)
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)
ZWARTE INKT

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)