zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Avelox 400 mg/250 ml oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 28119

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

MOXIFLOXACINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
MOXIFLOXACINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)