zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aurorix 300, tabletten 300 mg

Registratienummer

RVG 17493

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

MOCLOBEMIDE

Hulpstof(fen)

ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
POVIDON (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)