zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Augmentin 500 mg/125 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 09840

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
SAMENSTELLING
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
SAMENSTELLING
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DIMETICON (E 900)
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 4000
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)