zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Augmentin 125 mg/31,25 mg , poeder voor orale suspensie in sachets

Registratienummer

RVG 14741

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

LEMON DRY FLAVOUR (RI)
PEACH DRY FLAVOUR (RI)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE, GEHYDRATEERD (E 551)
STRAWBERRY DRY FLAVOUR (RI)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)