zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Augmentin 125 mg/31,25 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Registratienummer

RVG 09842

Farmaceutische vorm

Poeder voor orale suspensie

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

ASPARTAAM (E 951)
BARNSTEENZUUR (E 363)
GOLDEN SYRUP DRY FLAVOUR (RI)
HYPROMELLOSE (E 464)
ORANGE DRY FLAVOUR 1 (RI)
ORANGE DRY FLAVOUR 2 (RI)
RASPBERRY DRY FLAVOUR (RI)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SILICIUMDIOXIDE, GEHYDRATEERD (E 551)
XANTHAANGOM (E 415)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)