zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atrovent unit dose 500 microgram/2 ml, verneveloplossing

Registratienummer

RVG 113521//12869

Farmaceutische vorm

Verneveloplossing

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

IPRATROPIUMBROMIDE 1-WATER
SAMENSTELLING
IPRATROPIUMBROMIDE 0-WATER

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)