zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atrovent dosis-aërosol 20 µg/dosis, aërosol, oplossing

Registratienummer

RVG 26834

Farmaceutische vorm

Aërosol, oplossing

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

IPRATROPIUMBROMIDE 1-WATER
SAMENSTELLING
IPRATROPIUMBROMIDE 0-WATER

Hulpstof(fen)

CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
ETHANOL
NORFLURAAN
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)