zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atrovent Unit Dose 500 microgram/2 ml, inhalatievloeistof

Registratienummer

RVG 32721//12869

Farmaceutische vorm

Verneveloplossing

Toedieningsweg

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

IPRATROPIUMBROMIDE 0-WATER

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)