zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atrovent Inhaletten, inhalatiepoeder in harde capsule

Registratienummer

RVG 11565

Farmaceutische vorm

Inhalatiepoeder in harde capsule

Toedieningsweg

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

IPRATROPIUMBROMIDE 1-WATER
IPRATROPIUMBROMIDE 0-WATER

Hulpstof(fen)

GLUCOSE 0-WATER

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)